139901140004اصلاحیهN.jpg 

 مدیر آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از تغییر تاریخ امتحانات پایانترم به دلیل شیوع سویه جدید ویروس کرونا خبرداد.

دکتر بکائیان گفت: با توجه به شیوع سویه جدید کووید 19 (امیکرون) و احتمال انتقال بیماری از سایر شهرستانها و شروع همه گیری و نیز صیانت از سلامت دانشجویان مقرر گردید:

 الف) دانشجویان نسبت به تزریق دز سوم واکسن کرونا اقدام نمایند.لازم به ذکر است حضور دانشجویان در جلسه امتحان منوط به ارائه گواهی مبنی بر تزریق دز سوم می باشد.

 ب) به منظور ایجاد فرصت جهت انجام واکسینا سیون و کاهش عوارض احتمالی، تاریخ شروع امتحانات  ورودی های ما قبل 1400 از 18 دی ماه به 25 دی موکول گردید.

 ج) دانشجویانی که موعد تزریق دز سوم آنها فرا رسیده است (3 ماه بعداز تزریق دز دوم) موظف هستند هرچه سریعتر نسبت به دریافت واکسن مذکور اقدام نمایند.

او ادامه داد: در صورت ارائه گواهی پزشک متخصص(داخلی یا عفونی) مبنی بر ممنوعیت تزریق واکسن به هر علت و تایید پزشک معتمد دانشکده از شمول مصوبه فوق مستثنی خواهد شد.

 وی در پایان تاکید کرد: به هر حال عدم تزریق واکسن به دلیل فوق لزوم تست PCR منفی جهت شرکت در آزمونها و حضور در کلاسها و کارآموزی ها را منتفی نخواهد کرد.