معاون درمان دانشکده از برگزاری نشست مشترک تیم معاونت درمان با تیم مدیریتی و درمانی حکیم به منظور بررسی و بهبود فرآیندهای پذیرش بیماران تروما در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم خبر داد.

دکتر قاسم مشارموحد با اشاره به همکاری خوب بیمارستان ۲۲ بهمن و انتقال موفق و مطلوب بخش تروما به بیمارستان حکیم گفت: از تیم مدیریتی و درمانی حکیم تشکر ویژه ای دارم که در دو روز گذشته، پزشکان و همکاران مرکز حکیم تلاش جانانه ای داشتند تا فرآیند پذیرش و درمان بیماران تروما، جراحی عمومی و حوادث ترافیکی به بهترین نحو انجام شود.

معاون درمان دانشکده با اشاره به مسائل و پیشنهادت مطرح شده توسط اعضای محترم جلسه خاطرنشان کرد: با توجه به بکارگیری تعداد قابل توجه نیرو در تخصص های مختلف درمانی در دو سال گذشته، مشکل کمبود نیروهای موردنیاز برطرف می شود و برای رفع پاره ای مسائل و مشکلات باقی مانده تصمیمات خوبی اتخاذ گردید.

دکتر قاسم مشارموحد افزود: با انتقال بخش های تخصصی جراحی، تروما و حوادث ترافیکی از یکم مهرماه به بیمارستان حکیم، ظرف ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۶۴ عمل جراحی در این مرکز بدون مشکل خاصی انجام شد و بیماران جهت ادامه درمان به بخش های بالینی منتقل شدند.وی افزود: این اعمال جراحی شامل جراحی عمومی، ارتوپدی و جراحی زنان می باشد. همچنین تعداد ۱۶۳ بیمار حوادث ترافیکی در این مرکز پذیرش شده است.

این جلسه صبح روز پنج شنبه سوم مهرماه در محل سالن همایش های بیمارستان حکیم با حضور معاون درمان و تیم مدیران و کارشناسان معاونت و رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم و تیم مدیریتی و درمانی بیمارستان برگزار شد.