به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان فیروزه همزمان با پنجم دی ماه، روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلاهای طبیعی، مانور زلزله و ایمنی با هدف ایجاد آمادگی های لازم در برابر زلزله و در نهایت کاهش تلفات و خسارات ناشی ازآن در دو مرحله پناهگیری و خروج در شبکه بهداشت و درمان فیروزه برگزار شد.

کارشناس مسئول خطر و بلایای شبکه بهداشت اظهار داشت: مانور زلزله و ایمنی با هدف ترویج فرهنگ ایمنی و ارتقای توانمندی کارکنان جهت مواجهه درست با بلایای طبیعی به ویژه زلزله برگزار و آموزش های مربوط به ترویج فرهنگ مقاوم سازی، افزایش ایمنی و کاهش تلفات و خسارت ناشی از زلزله و ایجاد آمادگی برای واکنش‌های صحیح و سریع در برابر زلزله در کنار برگزاری مانور به کارکنان ارائه شد.

مهندس محمدحسن بشارت در خصوص مراحل پناهگیری و خروج در این مانور اظهار داشت: در مرحله پناهگیری به محض پخش آژیر، کارکنان در مکان‌های مناسب مانند زیر میز، گوشه دیوارهای داخلی، کنار دیوارهای داخلی در راهروها و دور از دیوارها در حیاط پناه گرفته و تا اتمام آژیر در آن محل باقی ماندند.

وی افزود: در مرحله خروج پس از اتمام آژیر، کلیه کارکنان با راهنمایی اعضای ستاد بحران بدون هجوم، ساختمان را ترک کرده و در وسط محوطه جمع شدند.

مهندس بشارت ادامه داد: اجرای این دو مرحله اصول اساسی مانور را تشکیل داده و اجرای موارد دیگر مانند اطفای حریق و تخریب ساختمان جز مراحل فرعی مانور بود.

کارشناس مسئول خطر و بلایای شبکه بهداشت و درمان فیروزه در پایان ضمن تشکر از جمعیت هلال احمر شهرستان فیروزه که در این مانور حضور فعال داشتند، گفت: رئیس و اعضای هلال احمر شهرستان از ابتدای مانور با حضور در شبکه بهداشت ضمن راهنمایی کارکنان حین اجرای مانور، آموزش های مرتبط با عملیات امداد و نجات را برای اعضای چارت بحران ارائه دادند.