به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان فیروزه، کمیته برنامه ریزی و هماهنگی پایش پزشک خانواده در سه ماه سوم سال 1400 با حضور معاون بهداشت و مسئولین واحدهای ستادی برگزار شد.

کارشناس مسئول توسعه و گسترش شبکه بهداشت در این خصوص اظهار داشت: در این جلسه ضمن بررسی نقاط قوت پایش های گذشته،  مشکلات موجود توسط مسئولین واحدهای ستادی مطرح و راهکارهای پیشنهادی جهت افزایش کیفیت عملکرد و آمادگی لازم در راستای بهبود کیفیت پایش سه ماهه سوم مورد بررسی قرار گرفت.

حسین سالاری افزود: پایش سه ماهه سوم از ١٢ دی ماه آغاز می‌شود و روزانه ٣ تیم پایش متشکل از کارشناسان واحدهای ستادی با حضور در مراکز و خانه های بهداشت براساس چک لیست های طراحی شده، عملکرد تیم های پزشک خانواده شاغل در این شبکه را ارزیابی خواهند کرد.