به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان فیروزه، بازدید بهداشتی از مدارس این شهرستان با رویکرد حفظ سلامت دانش آموزان و با همکاری کارشناسان بهداشت و آموزش و پرورش از ابتدای بازگشایی مدارس در شهرستان فیروزه در حال انجام است.

کارشناس سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس شبکه بهداشت در این خصوص اظهار داشت: در این بازدید ها شیوه تهویه کلاس ها، سالن ها، سرویس های بهداشتی، نحوه گندزدایی، استفاده از ماسک و تجمع مدارس بررسی می شود و در همین راستا بیش از ١۴٠ مورد بازدید در آذر ماه توسط کارشناسان بهداشت از مدارس انجام شده است.

مریم سادات عسکرآبادی افزود: ارزیابی وضعیت بهداشت مدارس به منظورحفظ سلامت دانش آموزان درفضاهای آموزشی، بررسی نقاط ضعف مدارس دربخش تجهیزات بهداشتی و تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی از دیگر اهداف بازدید از مدارس می باشد.

عسکرآبادی بااشاره به واکسیناسیون دانش آموزان ١٢ تا ١٨ ساله گفت: تیم های سیار واکسیناسیون با هماهنگی اداره آموزش و پرورش در مدارس شهرستان حضور یافته تا واکسیناسیون کسانی که موفق به دریافت واکسن نشده‌‍‌اند در اولین فرصت انجام گردد و درصد پوشش دوز اول واکسیناسیون دانش آموزان شهرستان فیروزه در حال حاضر ٩٢ درصد می باشد.

وی در پایان تاکید کرد: رعایت بهداشت عمومی، حفظ فاصله یک و نیم متری بین دانش‌آموزان، رعایت تهویه هوای کلاس‌ها، وجود مواد ضدعفونی کننده، واکسیناسیون دانش‌آموزان و معلمان، بهداشت محیط مدارس و استفاده از ماسک از جمله مواردی است که باید در راستای حفظ سلامت دانش‌آموزان و کارکنان مدارس رعایت شود و از خانواده های محترم تقاضا می شود آموزش های لازم را به فرزندان خود ارائه نموده تا در کاهش زنجیره انتقال بیماری نقش آفرین باشند.