معاونت درمان

    معاون درمان دانشکده علوم پزشکی با اعلام این خبر گفت: به همت فرماندار و مسئولین شبکه بهداشت و درمان فیروزه و زبرخان و همچنین حمایت های دانشکده، مرکز درمان سرپایی ارائه خدمات به بیماران مبتلا به کووید 19 (تزریق رمدسیویر) با رویکرد سهو...

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی با اعلام این خبر گفت: مرکز دولتی درمان سوء مصرف مواد صبح سپید، دومین مرکز تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی است که با تعرفه دولتی و ارائه خدمات پزشکی مرتبط، پرستاری و روانشناسی (گروه درمانی، خانواده درمانی، مشاوره فردی) آغا...