IMG 20201011 125616 150 1

 
 به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان نیشابور، با توجه به فرا رسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش و در راستای تقویت و افزایش قوای جسمی و روحی کادر محترم درمان در راه مبارزه همه جانبه با ویروس منحوس کرونا، اداره ورزش و جوانان با همکاری باشگاهها و هیات های ورزشی شهرستان در نظر دارد به منظور پاسداشت فعالیت های ایثارگرانه این عزیزان شرایطی را فراهم نماید که کادر محترم درمان بتوانند در محیط های ورزشی حضور داشته، ضمن انجام فعالیت های ورزشی جهت کاهش استرس و فشارهای ناشی از حضور بلندمدت در محیط های بیمارستانی و درمانی، مدیران و مربیان باشگاهها را نیز از توصیه های بهداشتی خود بهره مند سازند.
 پرسنل خدوم و پرتلاش این حوزه می توانند با ارائه معرفی نامه از دانشکده علوم پزشکی و همراه داشتن کارت شناسایی در ساعات اداری به اداره ورزش و جوانان مراجعه نموده تا هماهنگی لازم جهت ارائه خدمات بهتر در این زمینه صورت پذیرد.