معاون درمان دانشکده علوم پزشکی با اعلام این خبر گفت: مرکز دولتی درمان سوء مصرف مواد صبح سپید، دومین مرکز تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی است که با تعرفه دولتی و ارائه خدمات پزشکی مرتبط، پرستاری و روانشناسی (گروه درمانی، خانواده درمانی، مشاوره فردی) آغاز به کار نموده است. این مرکز تا سقف ۱۰۰ نفر به بیماران ارائه خدمت می نماید.

دکتر قاسم مشارموحد خاطرنشان کرد: با توجه به ممنوعیت صدور مجوز بهره برداری مراکز دولتی و خصوصی درمان سوء مصرف مواد در کشور از زمستان سال ۹۷، مکاتبات و پیگیری های زیادی جهت تحقق این امر در وزارت متبوع انجام شد. همچنین پروانه بهره برداری دو مرکز دولتی سوء مصرف مواد در نیشابور و زبرخان نیز در دست اقدام می باشد.

معاون درمان یادآور شد: در حال حاضر یک مرکز درمان سوء مصرف مواد در محل درمانگاه امام علی (ع) واقع در بلوار جمهوری تحت پوشش دانشکده و با تعرفه دولتی فعالیت می نماید