رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از نجات جان آقای ۶۵ ساله توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ نیشابور خبر داد.

مصطفی افشار نیک گفت: در ساعت ۱۵:۱۷ جمعه سوم دی ماه در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ نیشابور مبنی بر چاقو خوردگی در شهر قدمگاه، پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهر قدمگاه به محل حادثه اعزام شد.

او ادامه داد: پس از رسیدن کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به بالین مصدوم و ارزیابی اولیه مشخص شد که به علت چاقو خوردگی، قفسه سینه مصدوم به شدت آسیب دیده است.

افشارنیک افزود: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به دنبال کاهش صداهای تنفسی و وضعیت ناپایدار مصدوم بلافاصله با انجام Needle Decompression (واردکردن سرسوزن به داخل قفسه سینه مصدوم و برداشتن فشار از قفسه سینه) باعث بهبود وضعیت مصدوم و نجات جان وی شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور ضمن تقدیر و تشکر از از کارشناسان اورژانس ۱۱۵ آقایان حسین آهنگرانی و مجید ابوالفضلی که با تشخیص و اقدام به موقع خود باعث نجات جان این مصدوم شدند افزود: مصدوم در حال حاضر در بخش جراحی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم با هوشیاری کامل تحت مراقبت و درمان می باشد.