با اعلام روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور دو هزار و ۴۷۷ مورد خدمت رسانی توسط اورژانس ۱۱۵ در آذر ماه ۱۴۰۰ انجام شده است. رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشکده علوم پزشکی نیشابور در گفتگو با روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ گفت : در مجموع تصادفات با ۵۹۵ مورد، قلبی ۲۵۲مورد، کاهش سطح هوشیاری۱۹۶مورد، سقوط همتراز و غیرهمتراز ۱۴۳مورد، تشنج ۱۳۵مورد، بیماران مشکوک به کرونا ۱۳۰مورد، ضعف و بیحالی ۱۱۱ مورد، تنفسی ۱۰۲ مورد، و افزایش فشار خون ۶۸ مورد بیشترین تعداد ماموریت های مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور در این ماه بوده است. مصطفی افشار نیک افزود: تعداد هزار و ۳۸۶بیمار و مصدوم به مراکز درمانی منتقل شده اند که ۶۱۰ مورد به بیمارستان ۲۲ بهمن، ۶۸۶مورد به بیمارستان حکیم و ۹۰ مورد به سایر مراکز درمانی منتقل شده اند.