معاونت توسعه مدیریت و منابع

رئیس اداره توسعه سازمان و تحول اداری از برگزاری چهارمین جشنواره پیشنهادات و تجارب برتر در پائیز 1400 خبر داد. فرامرز شیرازی گفت: در راستای تحقق مدیریت مشارکتی و بهره­ گیری شایسته از ظرفیت ­های ذهنی اساتید، دانشجویان و سایر کارکنان، دبیرخانه مدیریت...

رئیس اداره توسعه سازمان و تحول اداری دانشکده علوم پزشکی نیشابور از جاریزی تشکیلات تفصیلی اورژانس پیش بیمارستانی این دانشکده خبر داد. فرامرز شیرازی در گفتگو با وبدا افزود: یکی از اجزای حیاتی نظام سلامت کشور، اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت های پزشکی...

رئیس اداره توسعه سازمان و تحول اداری از برگزاری هفتمین کمیته ساختار دانشکده علوم پزشکی نیشابور در مهرماه سال 1400 خبر داد. فرامرز شیرازی در گفتگو با روابط عمومی معاونت توسعه عنوان کرد : هدف از ایجاد و برگزاری این کمیته تصمیم سازی و تصمیم گیری در خ...

سرپرست سازمان اورژانس کشور با اهدای لوح تقدیر از معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی جواد مسیح آبادی در زمینه تجهیز پایگاه های اورژانس و ساخت دو پایگاه جاده ای با مشارکت 100 درصدی خیرین، تقدیر و تشکر کرد. به گزارش وبدا متن تقدیرنامه دکتر صابریا...