IMG_9595.JPG

رئیس اداره توسعه سازمان و تحول اداری از برگزاری هفتمین کمیته ساختار دانشکده علوم پزشکی نیشابور در مهرماه سال 1400 خبر داد.

فرامرز شیرازی در گفتگو با روابط عمومی معاونت توسعه عنوان کرد : هدف از ایجاد و برگزاری این کمیته تصمیم سازی و تصمیم گیری در خصوص مدیریت منابع جهت اداره و ارائه خدمات دستگاه اداری عنوان کرده که در همین راستا هفتمین کمیته ساختار با محوریت بررسی درخواست بیمارستان حکیم مبنی بر تامین 10 نفر نیروی خدمات 89 روزه جهت بخش های  تازه تاسیس MRI  و مگا آی سی یو و همچنین واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان ، روز یکشنبه چهارم مهر ماه با حضور معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی، رئیس مرکز آموزشی ، پژوهشی درمانی حکیم و سایر مدیران ارشد دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سالن جلسات معاونت توسعه برگزار گردید.

WhatsApp_Image_2021-09-26_at_14.36.54.jpeg

WhatsApp_Image_2021-09-26_at_14.36.45.jpeg